INFORMATION OM SAJTEN

Detta är det första av vad som förhoppningsvis kommer att bli en serie språklexikon utlagda på nätet, scannade från äldre copyrightfria utgåvor. Lexikonen skall vara ett komplement till Internettolken, så att användarna kan slå upp ord som ännu inte ingår i den automatiska översättningen.

Denna första svensk-franska ordbok läggs ut bokstavsdel för bokstavsdel medan scanningsarbetet fortgår, för att användarna hellre än att vänta på hela boken skall få tillgång till de delar som redan är klara.

Om det visar sig att lexikonet kommer till nytta och skapar respons, tas bidrag till sajten i form av gamla ordböcker i andra språk, i pappersform eller scannad form, gärna emot.