Länkar till Internettolken

De här länkarna är fria att läggas in på din webbplats:


1.
Översätt text direkt från din sajt:

Infoga följande tagg i html-texten:

<SCRIPT SRC="http://internettolken.se/extern.js"></SCRIPT>


2.
Ge besökare möjlighet att läsa dina sidor på sitt eget språk
(kräver att du har en kvot):

<SCRIPT SRC="http://internettolken.se/this.js"></SCRIPT>


3.
Banner till InternetTolken:


<A HREF="http://internettolken.se" TARGET="_blank">
<IMG SRC="http://internettolken.se/img/tolken.gif" WIDTH="468" HEIGHT="60" BORDER="0"></A>


Annons: