Hjälpsida
(In English here: )

InternetTolken är ett översättningsredskap som kan användas av företag, webmasters, studerande och naturligtvis alla som behöver hjälp med översättningar, på nätet eller i övrigt.

För bästa översättningsresultat:

1. Stava rätt :0)

2. Använd alltid mellanslag mellan ord, och efter punkter och andra avskiljningstecken (även "...").

3. Om ett ord inte översätts, försök med en kortare form, eller en synonym.

4. Om ett sammansatt ord inte översätts, pröva att dela på det, t.ex: skog vaktare. (Obs att särskrivningar inte är att rekommendera annars, men här kan det vara en hjälp.)

5. Om översättningen verkar konstig, använd kryssrutan för Alternativ, så visas fler förslag. Många ord har olika betydelser.

6. Om något ord i översättningen ändå verkar felaktigt, så skriv ett mail och meddela, så rättas det till. (Eller gå till Språkverkstaden och lägg till ordet själv.)

7. Webbadresser behöver ibland avslutas med ett snedstreck, om bilder skall visas.

8. Mängden text som kan översättas på en gång (om du har köpt en kvot) är begränsad till ca 50000 tecken. För webbsidor gäller det inklusive html-koden.


Ingen automatisk översättning blir perfekt. Om du är missnöjd med resultatet så jämför gärna med någon annan tjänst som finns på nätet. Ibland är de bättre, ibland sämre.

___NYBÖRJARE?
GÖR SÅ HÄR

Om du inte har ett konto:
1. Skriv eller klistra in din text i den vänstra av de två större rutorna.
2. Välj språkpar
3. Klicka på flaggan.

Den översatta texten visas efter några sekunder i den högra rutan.
Max fri text per dag är 290 ord.

Om du beställt ett provkonto:
1. Öppna bekräftelsemailet du fått efter beställningen och läs instruktionerna där.

För fler funktioner se
REDIGERINGSFUNKTIONER
(längre ned på denna sida)

___PROBLEM MED INLOGGNING?

Om du har gjort en beställning och loggat in med ditt användarnamn & lösenord, och ändå får meddelandet om 290-ords begränsningen, så innebär det att du angivit användarnamnet, lösenordet eller båda uppgifterna felaktigt.

Dubbelkolla ditt användarnamn och lösenord, och skriv in uppgifterna manuellt. Om du kopierar uppgifterna ifrån svarsmailet så se till att du inte råkar få med blanksteg, vagnreturer eller andra tecken före eller efter.

Kontrollera också att du inte har förväxlat konton om du gjort mer än en beställning.

Inloggningen pågår så länge som Internettolkens fönster är öppet. För att undvika att bli utloggad mellan översättningarna bör du inte öppna några andra webbsidor i samma fönster medan du översätter. För säkraste utloggning stäng fönstret.

___REDIGERINGSFUNKTIONER
(Obs att vissa av dessa funktioner endast gäller för webbläsaren Internet Explorer.)


Kopiera - När översättningen är gjord kan texten kopieras till Urklipp och sedan klistras in där den skall användas.

Spara - Texten kan också sparas till din hårddisk, antingen som textfil (förvald) eller som html-sida.

Maila - Skicka texten i ett email. Om du har ett konto kan mailet innehålla ca 1000 ord, för övriga är innehållet begränsat till ca 130 ord.

Skriv ut - Den översatta texten kan skrivas ut på papper.

Komplettera - Om din text är lång kan denna funktion hjälpa dig att fylla i oöversatta ord. När den automatiska översättningen är gjord, så klicka på knappen Komplettera. Klicka sedan på de ord du vill översätta manuellt, och fyll i rätt översättning i popuprutan. Alla förekomster av det ordet i din text ändras nu.

Redigera - Texten kan även färdigredigeras i samma fönster.

Förstora/förminska - Arbetsytan kan förstoras för bättre översikt.

Fönster för externa översättare - Vid kompletteringen kan du öppna en iframe och snabbt ha tillgång till externa översättare - antingen de förvalda eller en du själv har internetadressen till. Fönstret kan även användas för att öppna en ytterligare Internettolken, om du har användning för det i redigeringsarbetet. (Fönstret kan också användas som en minibrowser för vilka webbplatser som helst. Du kan t.ex ha en nyhetssida eller en sökmotor öppen.)
...

För andra webbläsare än Internet Explorer kan några av ovanstående funktioner ersättas med din webbläsares inbyggda funktioner, genom att högerklicka i resultatfönstret och välja från menyn som kommer upp ("This Frame", e.dyl).

___Annons: