Härmed intygas att:
Glose
genomgått Internettolkens Glosträning i kategorin:


De 1000 vanligaste orden i brittisk engelska.
(Från engelska till svenska).

Testet avslutades den 04-04-2008.

_______