SPRÅKVERKSTAD

Om något ord fattas eller om du tycker något ord är felöversatt i Internettolken, får du gärna lämna bidrag och förbättringar här.
Du kan även påbörja ett helt nytt lexikon.

Översättning Kolla Översikt


Källord:

Målord:

övningar|exercises
övningen|the exercise
övre|upper
övrig|remaining
övriga|remaining/the rest
övrigt|further/besides
ab|ltd
abakus|abacus
abbedissa|abbess
abbedissan|abbess
abborrar|perches
abborre|perch
abborren|the perchAnvändarnamn: Lösenord:

Gör så här:

1. Börja med att fylla i ditt användarnamn och lösenord (samma som för översättning).
2. Välj lexikon.
3. Kontrollera att det ord du vill bidra med (källordet) inte redan finns: Skriv ordet i fältet "Källord" och tryck på knappen "Slå upp".
4. Om ordet inte finns med i lexikonet, så skriv nu in målord (med korrekt översättning). I målordsfältet kan du också lägga till alternativa betydelser. Ett ord kan ibland ha flera betydelser, som t.ex "bark". Placera då den översättning du tror är vanligast förekommande först i målordsfältet, och sedan den eller de andra i efterföljande ordning. Avdela alternativen med / (snedstreck).
5. Tryck sedan på knappen SPARA.

Gör en ny post för varje ändelseform av ett ord (t.ex ät, äta, äter, ätit, ätits, ätande, ätandes, ätandets, äts, etc). Naturligtvis är vissa ändelser väldigt sällsynta, så har du andra ord som känns mer angelägna att ta med, så hoppa över de ändelseformer som är minst vanliga.

När du sparar integreras ordparet i ett temporärt lexikon till att börja med. Du kan ändra dina egna eller andras bidrag om du tycker de är felaktiga. På samma sätt kan någon annan ändra dina bidrag. Efter ett tag blir det en samling användbara översättningar, som kan föras in i huvudlexikonen.

Vissa lexikon är ännu inte påbörjade. För att påbörja ett lexikon är det bara att skriva in ett första ordpar, spara, och fortsätta. (Men var medveten om att det krävs åtminstone 5000 ord för att det skall vara någon mening med att börja använda lexikonet i Internettolken.)Obs att könsord, svordomar och grova skällsord inte tas in i Internettolken. Den som lämnar sådant upprepade gånger eller på något annat sätt vandaliserar lexikonen, kommer att bli avstängd från Internettolken.


FRASLEXIKON


Fraslexikon skapas på samma sätt som ordlexikonen, men i separata filer (finns längst ned i lexikonlistan). Undvik att lägga in fraser där översättningen blir likadan som om man använt ordlexikonen. T.ex "Jag mår fint" på engelska blir ju "I feel fine" med ordöversättning, så en sådan fras behövs inte. Däremot behövs en fras som "Jag heter", eftersom ordöversättning till engelska blir "I is named", vilket är fel. Rätt fras skall där vara "My name is".

Även ord med bindestreck måste placeras i fraslexikonen. Ex: "e-dur" (eng. "e major").
FAQ - Frågor och svar

Fråga: Varför skall jag lämna översättningar här, det tjänar ju Internettolken pengar på?

Svar: Förvisso, något, men även du som lämnar bidrag tjänar på det genom att dina översättningar blir bättre, går fortare att redigera, och kan anpassas efter dina specialbehov. Du kan ju t.ex lägga in sådana ord du ofta använder.

Fråga: Om jag lämnar väldigt många nya bidrag, kan jag få ersättning för det i form av kvoter eller perioder?

Svar: Ja, om du i samband med inlämnandet hör av dig via kontaktsidan, så.

Fråga: Går det att lämna bidrag som är skrivna med icke-västerländska bokstäver?

Svar: Ja i och för sig, men det är möjligt att det kan dröja innan det går att sätta in ett sådant lexikon i Internettolken. Ta kontakt med itolkens admin först.

Fråga: Varför tas vissa inlämnade ord bort?

Svar: Internettolken är inte till för att utnyttjas av personer som angriper människor på nätet genom att ge dem nedsättande epitet, eller till annan människofientlig verksamhet. Den som vill använda sådant språk får översätta det själv.
___